top of page
korp_prog_03.jpg

KORPORATIVNI PROGRAMI

PROGRAMI POSLOVNOG UPRAVLJANJA I POSLOVNIH VEŠTINA ZA MENADŽERE SVIH NIVOA

HARD SKILLS & SOFT SKILLS

eduk_pojed_01.jpg

INDIVIDUALNI RAD - EDUKACIJA POJEDINACA

PROGRAMI ZA RAZVOJ VEŠTINA I JAČANJE SVAKOG POJEDINCA

Edukacija svakog od nas, kao i razvoj svoje karijere, je proces koji traje čitav život i nikada se ne završava.

posl_simulac_01.jpg

POSLOVNE SIMULACIJE

SIMULACIJE RAZVOJA POSLOVNE STRATEGIJE

Simulacije poslovne strategije predstavljaju jedan od najboljih i najpraktičnijijh načina za učenje strategije razvoja kompanija.

Edukacija mladih.jpg

EDUKACIJA MLADIH

PROGRAMI ZA RAZVOJ POSLOVNIH VEŠTINA KOD MLADIH

Sve studije i sva istraživanja pokazuju nam da obrazovane osobe imaju dvostruko veće šanse da pronađu dobar posao i gotovo tri puta veće šanse da ostvare bolju zaradu u odnosu na nedovoljno kvalifikovane osobe.

eduk_sp_01.jpg

EDUKACIJA SPORTISTA

EDUKACIJA I SPORT - MOGU LI ZAJEDNO?

 

Često razmišljam o mladosti, obrazovanju i sportu i nameće mi se jedno veoma logično, ali ujedno i veoma teško pitanje: mogu li vrhunski, profesionalni sport i obrazovanje zajedno i do koje mere jedno može pratiti drugo?

bottom of page