top of page
 • bkostandinovic

Šta je Executive Presence, da li ga vi imate?


Izvršno prisustvo (Executive Presence) se odnosi na vašu sposobnost da ulivate poverenje — inspirišete svoje podređene da ste lider koga žele da slede, inspirišete poverenje među kolegama da ste sposobni i pouzdani i, što je najvažnije, inspirišete poverenje među višim rukovodiocima da baš vi imate potencijal za velika dostignuća!


Forbes


Pojam Executive Presence je veoma teško prevesti na naš jezik, možda bi najbolji prevod bio izvršno prisustvo, prisutnost lidera, prisutnost „egzekutiv”-a. Sam pojam se prvi put pojavio 2019. godine u knjizi The Sponsor Effect koju je napisala Sylvia Ann Hewlett i od tada je počeo da se primenjuje u poslovanju.


Executive Presence se bazira na tri osnovna stuba (pilara) i to:


1. Gravitacija (Gravitas)


Gravitacija (Gravitas) je snaga vaše ličnosti i samopouzdanje kojim odišete u svom držanju i poslovanju. Važno je zapamtiti da gravitacija nije urođena, to je pažljivo kultivisana i razvijana veština. Kada govorimo o ovom pojmu postavljaju se sledeća pitanja:


 • Da li vas ljudi shvataju profesionalno, poslovno i ozbiljno, da li ostavljate jak uticaj na njih?

 • Da li vaša reč ima vrednost na vašem radnom mestu i među kolegama?

 • Da li ste samouvereni, staloženi i smireni, upravljate li situacijom u svakom trenutku?

 • Da li vas kolege primećuju kada ste prisutni, poštuju li vaše mišljenje i vaš stav, skloni su da se povinuju vašem rasuđivanju?


U slučaju da je odgovor na ova pitanja potvrdan onda vi imate gravitaciju (Gravitas).


2. Komunikacione veštine


Komunikacione veštine su sve zastupljenije kao tema u poslovanju, a naročito veliki značaj imaju na nivou izvršnih pozicija gde morate da govorite sa samopouzdanjem, autoritetom, na razumljiv, sažet i jasan način kako bi vas svi dobro razumeli. Uvek bi trebali da budete informisani, da znate o čemu govorite i imate prihvatljiv i ubedljiv način komunikacije. Morali bi imati komunikacione alate i veštine kojima ćete biti u stanju da uverite svoje kolege da su vaše ideje dobre, a vaš plan precizan i izvodljiv i da je verovatnoća uspeha velika.

Ono što karakteriše dobru komunikaciju koja je važna za Executive Presence je:

 • Dobar ton u razgovoru - Iskazujete svoje misli i ideje, bez oklevanja izlazite sa svojim stavovima i mišljenjima gde jasnim tonom prikazujete svoju stručnost, kompetenciju i stav.

 • Pronicljivost - Postavljate prava pitanja i delite ideje precizno, samouvereno i sa uverenjem.

 • Pametno i kritičko razmišljanje i analiza – Kritički stav je jako važan, ponekad i ključan iako se često to mnogima ne dopada.

 • Jasna i precizna komunikacija – Veoma ste konkretni i direktni, vaša poruka je jasna i precizna. Komunicirate bez suvišnih i nejasnih reči naglašavajući svoje ključne tačke radi dodatnog efekta.

 • Koučing (Coaching) - Veština koučovanja ljudi je neophodna na izvršnom nivou i uz pomoć nje bićete viđeni kao neko ko je jednak najvišim nivoima rukovodioca u organizacijama bez obzira na kom se nivou trenutno nalazite.


3. Izgled


Kada se govori o izgledu ne misli se na lepotu ili dobar izgled koji imate (ili nemate) već je to način na koji se predstavljate na radnom mestu, način na koji se oblačite, govorite, hodate, a sve u skladu sa korporativnom kulturom koja u organizaciji postoji. Samim svojim izgledom i pojavom, ukoliko je ona prava i u skladu sa onim što je ljudima potrebno, vi pokazujete vaše stavove ali i poziciju i moć. Većina pravila koja regulišu izgled nisu čak ni kompanijski definisana ali ih ljudi primećuju i prihvataju i na taj način ljudi su skloni da se povinuju vašem rasuđivanju. Upravo zbog toga vaš izgled treba da bude harizmatičan gde zračite privlačnošću, entuzijazmom, ličnim šarmom i optimističnim stavom. Vaš stil mora da bude autentičan, odlučan, pravičan i odvažan, a na taj način će biti i uticajan čime privlačite druge da vas prate i krenu za vama u akciju.Executive Presence dobre, sjajne rukovodioce izdvaja od onih koji to nisu i onih koji svoje odnos zadržavaju na nivou menadžera. Dalju, precizniju podelu mogli bi predstaviti kao kombinaciju 5 različitih veština koje rukovodioci treba da poseduju da bi dostigli Executive Presence:


Radi ono što zagovaraš -Walk the Talk”: Vaše reči i dela su sinhronizovani, usklađeni su sa vašim razmišljanjima, mišljenjem i moralnim stavovima, vi imate integritet.

Izgled: Prikladnost vašeg izgleda, odeće, držanja, stava i ponašanja u datim prilikama.

Smirenost i odlučnost: Mirno i odlučno ponašanje kao lidera u teškim i kriznim trenucima kada su svi pod pritiskom, samouvereni ste, dobro podnosite stres, emocionalno ste inteligentni.

Komunikacija: Sposobnost da slušate druge, komunicirate sa njima i sposobnost da prenesete svoje odgovore na jednostavan i razumljiv način, empatični ste, govorite na takav način da prirodno privlačite ljude.

Prisutnost: Da ste prisutni fizički, mentalno, socijalno i emocionalno, u interakciji, učite druge kako da razmišljaju i rešavaju problem.

Veoma često se izvršni menadžeri ne bave detaljima koji su bitni za zaposlene i celokupno poslovanje smatrajući da oni nisu važni i na taj način gube svoj uticaj. Deset načina na koje „ubijate“ svoj Executive Presence su:

 1. Ne pokazujete ujednačen temperament.

 2. Ne prihvatate sebe sa svim svojim ograničenjima.

 3. Govorite sa tendencijom pojačanog glasa (vike).

 4. Ne govorite sa sigurnošću.

 5. Niste poznati po tome što ste to uradili.

 6. Ne nosite lepu i elegantnu odeću.

 7. Ne razvijate dobre odnose između odeljenja i ne znate kako da angažujete ključne zainteresovane strane.

 8. Ne izazivate pažnju.

 9. Ne znate kada da uđete u razgovor da biste izneli svoju poentu.

 10. Ne predviđate izazove ili prilike.

Zapitajte se, ukoliko ste na poziciji gde je Executive Presence moguć (poziciji egzekutiv-a), da li imate karakteristike koje su poželjne i potrebne ili se zadovoljavate time da ipak budete samo dobar, kvalitetan menadžer?Dr Bojan Kostandinović

Centar za edukaciju i razvoj potencijala

IMPLEMENTACIJA ZNANJA107 views0 comments

Comments


bottom of page