top of page

SIMULACIJE RAZVOJA POSLOVNE STRATEGIJE

mc_grow.jpg

Simulacije poslovne strategije predstavljaju jedan od najboljih i najpraktičnijijh načina za učenje strategije razvoja kompanija. One predstavljaju on-line platforme razvijene od strane najveće svetske kuće za edukaciju i izdavaštvo McGraw Hill Education još pre više decenija i godišnje ih igra preko 100.000 menadžera i studenata širom sveta. Koriste se kako u najboljim svetskim kompanijama tako i na MBA studijama na najprestižnijim svetskim školama kao što su IMD iz Švajcarske i Reims iz Francuske.

1.

Business Strategy Game (BSG) McGraw Hill Education

Simulacija poslovne strategije

2.

GLO-BUS simulacija McGraw Hill Education

Simulacija razvoja pobedničke konkurentske strategije

posl_simulac_01.jpg
Business Meeting
Graphs

1.

Business Strategy Game (BSG) 

Simulacija poslovne strategije

McGraw Hill Education

Master Professor 2.tif

Celokupna grupa koja učestvuje u igri podeljena je u timove i svaki tim predstavlja zasebnu kompaniju koja posluje na globalnom tržištu i četiri geografska regiona– Evropa-Afrika, Severna Amerika, Azija-Pacifik i Latinska Amerika. Timovi donose strategijske odluke koje se odnose na proizvodnju brendiranog proizvoda kao i privatne robne marke, proizvodne kapacitete, proizvodnju, kvalitet proizvoda, prodaju, distribuciju, upravljanje zalihama, zapošljavanje i vodjenje radne snage, veleprodaju, internet prodaju, marketing, finansije, poslovanje sa bankama, dividende ka akcionarima, angažovanje poznatih ličnosti kao promotera i slično. Obuhvaćeno je kompletno realno poslovanje jedne multinacionalne kompanije.


Zadatak menadžera u svakom od timova jeste da dobro izanaliziraju konkurentsku strategiju, a zatim da razviju i implementiraju strategiju svoje kompanije. Dobra strategija treba da rezultira dobrim poslovnim ostvarenjem, uglednim imidžom kompanije, da obezbedi konkurentnost na tržištu a vlasnicima kompanije dobar finansijski učinak. Izazov je da se definiše i implementira strategija koja će doneti najbolji rezultat boreći se sa konkurencijom koja ima isti cilj. Svaki tim se takmiči isključivo potiv ostalih timova iz grupe i zadatak svakog tima jeste da bude bolji od ostalih. Uspeh poslovanja u simulaciji meri se zaradom po akciji, prinosom na investicije, cenom akcije, kreditnim rejtingom i imidž rejtingom svake od kompanija.

Business Strategy Game se igra u više iteracija (5-10) gde se nakon svake od njih dobijaju rezultati poslovanja svoje i konkurentskih kompanija, a na osnovu analize tih rezultata donose se strategijske odluke daljeg poslovanja kompanije. Na kraju igre proglašava se pobednik takmičenja.

Business Strategy Game

2.

GLO-BUS simulacija

Simulacija razvoja pobedničke konkurentske strategije

McGraw Hill Education

GLO-BUS je svetski poznata praktična on-line simulacija za upravljanje poslovnom strategijom. Razvijena je od strane McGraw Hill Education i zajedno sa Business Strategy Game – BSG pomaže menadžerima širom sveta da bolje razumeju kako funkcioniše globalno poslovanje jedne multinacionalne kompanije. Koristi se u najboljim svetskim kompanijama kao i na MBA studijama na najprestižnijim svetskim poslovnim školama.

GLO-BUS simulacija namenjena je menadžerima srednjeg ili višeg menadžerskog nivoa koji upravljaju odredjenim delom kompanije ili celom kompanijom. U GLO-BUS simulaciji razvija se internacionalno tržište za dva komplementarna proizvoda i to je nešto što daje posebnu vrednost i različitost u odnosu na Business Strategy Game. Razvija se strategijsko razmišljanje svakog tima i pojednica u njemu i razvijena je na koracima strategijskog menadžmenta: analizi unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja, definisanju misije, vizije i vrednosti vaše kompanije, definisanju i implementaciji strategije kao i strategijskoj kontroli. Simulacijom je obuhvaćeno kompletno realno poslovanje jedne multinacionalne kompanije. Cela simulacija se bazira na izveštajima o poslovanju kompanije i njihovoj uspešnoj analizi.

Kompanije koje predstavljaju timovi takmiče se u poslovanju na globalnom tržištu u četiri geografska regiona– Evropa-Afrika, Severna Amerika, Azija-Pacifik i Latinska Amerika. Donose se strategijske odluke vezano za proizvodnju i proizvodne kapacitete, kvalitet proizvoda, marketing, prodaju, kupce, zaposlene i njihovo nagrađivanje, društveno-odgovorno ponašanje, finansije i vlasničke interese. Zadatak menadžera u svakom od timova jeste da analiziraju konkurentsku strategiju, a zatim da razviju i imaplementiraju strategiju poslovanja svoje kompanije koja treba da postigne dobar poslovni rezultat i ugledan imidž u društvenoj zajednici. Najveći izazov u simulaciji jeste analizirati poslovanje svoje, ali i konkurentniuh kompanija, doneti prave strategijske odluke i na pravi način ih sprovesti u kompaniji koja se takmiči na tržištu. Krajnji cilj igre jeste postići najbolji poslovni rezultat.

GLO-BUS simulacija se igra u više iteracija (5-10). Na kraju igre proglašava se ukupni pobednik takmičenja.

GLO-BUS simulacija
bottom of page